1051 Budapest, Sas u. 25.  ·  +36 1 473 0055 vagy +36 1 312 3065  ·  titkarsag@maviz.org

Országos figyelemfelhívó akció a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

2022-03-25

A BÁCSVÍZ Zrt. a szolgáltatási területen található általános és középiskolák (6-14. és 14-20 éves korosztály) diákjai részére szervezett figyelemfelhívó akciót a víziközmű-szolgáltatás környezettudatos folyamatinak és tevékenységeinek bemutatásával kapcsolatban.

A BÁCSVÍZ Zrt. hagyományosan március 22-én rendezi meg a víz világnapi nyílt napját, elsősorban a kecskeméti II. számú vízműtelepén, valamint vidéki üzemmérnökségein, továbbá április 22-én a Föld napja nyílt napját a kecskeméti szennyvíztisztító telepén. A 2021-es évben a járványügyi helyzetre tekintettel csak ősszel volt lehetőség nyílt nap szervezésére, a 2022-es események viszont több helyszínen is zajlottak. A Bácsvíz Zrt., a Magyar Víziközmű Szövetség közreműködésével, 12 alkalommal, összesen 1 953 fő általános - és középiskolás tanulónak, valamint kísérőiknek szervezett figyelemfelhívó akciót a víziközmű-szolgáltatás környezettudatos folyamatinak és tevékenységeinek bemutatásával kapcsolatban. A megvalósulási helyszíneket és létszámokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

A BÁCSVÍZ Zrt. vízműves szakemberei szemléletformáló előadásokat tartottak azzal a céllal, hogy megismertessék magát a víziközmű szolgáltatást, valamint a szolgáltatás folyamatainak és tevékenységeinek részleteit. Az előadások során ismertetésre kerültek az eddig elvégzett ivóvízminőség-javítással kapcsolatos programok, valamint megtudhatták a jelenlévők azt is, hogyan lehet környezettudatos és takarékos az ivóvízfelhasználás és a szennyvízelvezetés.

A 2022-es rendezvények helyszínein kiállításra kerültek a pályázat keretében beszerzett, gyakorlati tanulást elősegítő, az általános és a középiskolai célcsoportot aktívan bevonó, ismeretterjesztő, a vezetékes vízfogyasztás előnyeinek és a takarékos ivóvíz-felhasználás lehetőségeinek, továbbá a környezettudatos szennyvízelvezetés és -kezelés, valamint szennyezés megelőzésének bemutatását célzó, kültéren és beltéren egyaránt mobilizálható 3D makettek.

A programokon minden alkalommal bemutatásra került a projekt keretében elkészített szemléletformáló, edukatív kisfilm, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet az ágazatban dolgozók munkájának jelentőségére, hiszen ez az egyik legfontosabb környezetvédelmi tevékenység. Emellett a vízműves szakmákat is népszerűsíti a kisfilm, ami ezáltal a pályaválasztási orientációt is támogatja.