Hírek

még több hír

Tudástár

Hasznos információk

A pályázatról

A kedvezményezettek nevei:

A projekt címe:

Környezetvédelem és fenntarthatóság a víziközmű szolgáltatók életében a klímaváltozás árnyékában

A szerződött támogatás összege: 107.950.832 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.7-19-2019-00017

A projekt tartalmának bemutatása:

A KEHOP-2.1.7. keretében, „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” címmel, Magyarország Kormánya pályázati felhívást tett közzé. A felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése, társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt átfogó, általános célja összhangban az EU 2020 stratégiát támogatandó, Magyarország Partnerségi Megállapodásában foglaltakkal, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a természeti erőforrások – ezen belül kiemelten az ivóvízkészlet – tudatos, fenntartható és takarékos használata, védelme; az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása, valamint a környezetvédelem területén. Ezen belül a Konzorcium tagjai egyenlő figyelmet kívánnak fordítani a vízbázisvédelem különböző aspektusaira, a szennyezések elkerülésére és a szennyvíztisztítás kérdéskörére, a takarékos vízfelhasználásra annak érdekében, hogy a vízgazdálkodás komplex rendszerét és a környezetvédelemre és fenntarthatóságra gyakorolt hatását bemutathassák.

A fent leírt, KEHOP-2.1.7. Környezetvédelem és fenntarthatóság a víziközmű szolgáltatók életében a klímaváltozás árnyékában elnevezésű projektben közös konzorciumban a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt., a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. és a Magyar Víziközmű közösen vesznek részt.

A projekt során tervezett tevékenységeket a résztvevők részben közösen, részben egyénileg valósítják meg, igazodva a már több éve folytatott szemléletformálási hagyományaikhoz.

A megvalósítandó projekteket a következőkben ismertetjük:

Megvalósításért felelős: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.

Megvalósításért felelős: VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt.

Megvalósításért felelős: Magyar Víziközmű Szövetség

Megvalósításért felelős: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.- Magyar Víziközmű Szövetség

Megvalósításért felelős: VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. - Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.

Bízunk abban, hogy a fenti tevékenységek megvalósulásával a felhasználók környezettudatos szemlélete és viselkedése formálódni fog. Reméljük, hogy a víziközmű szolgáltatók munkája és a csapvíz újra érték lesz és ezek által a tevékenységek által sikerül közösen egy lépést tennünk a klímaváltozás elleni harc küzdelmeiben.