Hírek

még több hír

Tudástár

Hasznos információk

A pályázatról

A kedvezményezettek nevei:

A projekt címe:

Élővizeink tisztaságának védelme, és tudatos vízhasználatra nevelés a klíma változás korában

A szerződött támogatás összege: 106.654.014 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.06.07.

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.7-19-2019-00016

A projekt tartalmának bemutatása:

A KEHOP-2.1.7. keretében, „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” címmel, Magyarország Kormánya pályázati felhívást tett közzé. A felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése, társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt átfogó, általános célja összhangban az EU 2020 stratégiát támogatandó, Magyarország Partnerségi Megállapodásában foglaltakkal az ivóvízkészlet tudatos, fenntartható és takarékos használata, védelme, az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása. Mindehhez természetesen szorosan kapcsolódik az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a természeti erőforrások védelmének témaköre. Ezen belül egyenlő figyelmet fordít a konzorcium a vízbázis védelem különböző aspektusaira, a szennyezések elkerülésére és a szennyvíztisztítás érdéskörére annak érdekében, hogy a vízgazdálkodás komplex rendszerét be tudja mutatni.

A fent leírt, KEHOP-2.1.7. Élővizeink tisztaságának védelme, és tudatos vízhasználatra nevelés a klímaváltozás korában elnevezésű projektben közös konzorciumban a Szegedi Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft., a Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft. és a Magyar Víziközmű Szövetség közösen vesznek részt.

A projekt során tervezett tevékenységeket a résztvevők részben közösen, részben egyénileg valósítják meg, igazodva a már több éve folytatott szemléletformálási hagyományaikhoz.
A megvalósítandó projekteket a következőkben ismertetjük:


Megvalósításért felelős: Szegedi Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság


Megvalósításért felelős: Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.


Megvalósításért felelős: Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft.


Megvalósításért felelős: Magyar Víziközmű Szövetség


Megvalósításért felelős: Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft. - Magyar Víziközmű Szövetség - Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.


Bízunk abban, hogy a fenti tevékenységek megvalósulásával a felhasználók környezettudatos szemlélete és viselkedése formálódni fog. Reméljük, hogy a víziközmű szolgáltatók munkája és a csapvíz újra érték lesz és ezek által a tevékenységek által sikerül közösen egy lépést tennünk a klímaváltozás elleni harc küzdelmeiben.