1051 Budapest, Sas u. 25.  ·  +36 1 473 0055 vagy +36 1 312 3065  ·  titkarsag@maviz.org

"Víz az élet" Alapítvány

Az Alapítvány

A „Víz az élet” Alapítvány az illetékes Törvényszék végzése szerint, a jogutód nélküli megszűnési ok bekövetkezésének megállapítása révén, a nyilvántartásból való törléssel, 2023. december 31-ével megszűnt. Az Alapítvánnyal szemben követelés nem állt fenn.

A megszűnt Alapítvány iratai az egykori alapító, azaz a Magyar Víziközmű Szövetség székhelyén kerül elhelyezése és őrzésre.