1051 Budapest, Sas u. 25.  ·  +36 1 473 0055 vagy +36 1 312 3065  ·  titkarsag@maviz.org

Kiadványok

A Magyar Víziközmű Szövetség folyamatosan árul ágazati szakkönyveket, gyermek tájékoztatókat, Víz Világnapi kiadványokat, melyeket a tagszervezeteink kedvező áron rendelhetnek meg, de más személyek számára is elérhetőek az oldal alján csatolt megrendelőlap segítségével.

A Szövetség kéthavonta jelenteti meg a Vízmű Panoráma című online szakma folyóiratát. A kiadvány lapszámai ide kattintva érhetők el és tölthetők le.


Közepes és kis szennyvíztisztító telepek hatékony üzemeltetése (szakkönyv)

Szerző: Dr. Patziger Miklós egyetemi docens

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízi Közmű és Környezetvédelmi Tanszékének egyetemi docense, Dr. Patziger Miklós, a MaVíz felkérésére készítette el ezt a hiánypótló szakkönyvet, amelynek minden szennyvíztisztító telepen és minden szennyvizes szakember asztalán helye van, hiszen a benne található információk és adatok újszerűek és naprakészek, a mai technológiáknak megfelelő ismereteket és adatokat tartalmazza, ezáltal a régi – idejétmúlt – szakkönyvek is kiválthatók általa.

A könyv elérhető angol és szerb nyelven is és ajánlott minden olyan vállalat számára, ahol külföldi partnerek vannak, ahol szükséges a nemzetközi szintű tudásátadás vagy egyszerűen csak szeretnék idegen nyelven megismerni a szennyvíztisztító telepek üzemeltetésének minden apró momentumát. A könyv angol vagy szerb nyelvű, korlátozott számú példányai iránt kérjük, hogy szíveskedjenek igényeiket a Magyar Víziközmű Szövetség Titkársága felé jelezni.


A szennyvíztisztítás története

Szerző: Dr. Juhász Endre

Az Ivóvíz Honfoglalása, a Víztornyok Magyarországon, a Csatornázás Története című hagyományt teremtő könyvek folytatásaként a MaVíz 2011. július elején adta közre A szennyvíztisztítás története című – Dr. Juhász Endre c. egyetemi tanár által megírt – hézagpótló monográfiát.

A mű valójában folytatása a csatornázás története című alkotásnak. A négy történelmi időszakhoz igazodó leírás taglalja a szennyvíztisztítás történelmi kialakulását, a hazai két világháború közötti időszak igen csak szerény eredményeit, a II. Világháború után dinamikusan beindult – a szennyvíztisztítás szempontjából történelmi változásnak tekinthető – műszaki fejlődést és az 1990 utáni, elsősorban szennyvíztisztítással összefüggő mennyiségi és minőségi változásokat. A könyv alapszemlélete, vagy méginkább „szlogenje” hogy a „a történelem ismerete alap a jövőbe látáshoz…”


Rothasztás

Szerző: Dr. Öllős Géza, Dr. Oláh József és Palkó György

A 2010. évi szennyvízágazati konferenciára időzítve, a MaVíz gondozásában jelent meg a Dr. Öllős Géza, Dr. Oláh József és Palkó György által jegyzett Rothasztás c. szakkönyv. A szerzők könyvük első részében az anaerob lebontás biokémiai alapjait, a környezeti tényezők hatását (pH, lúgosság, illó zsírsav koncentráció, tartózkodási idő, hőmérséklet) és a lebontási folyamat kinetikai leírását tárgyalják. A további fejezetekben a különböző eredetű szerves vegyületek (BTEX, PAH, PCB, klórtartalmú vegyületek) anaerob lebontását, ipari szennyvizek tisztítását, a szennyvíztisztításban alkalmazott reaktorokat (UASB, EGSB, ASBR) és a tisztítási folyamatot meghatározó baktériumokból kialakuló „bioszemcse” képződés folyamatát ismertetik. A könyv tárgyalja a hulladékok és szerves anyagok rothasztás előtti előkezelését (mechanikai aprítás, kémiai és termikus roncsolás stb.) és értékeli a roncsolási eljárások hatására bekövetkező biogáz kihozatalt.


Vízügyi beruházások, értékpapírok

Szerző: Dr. Bethlendi András, Dr. Fejér László, Füstös András

A könyv arra vállalkozik, hogy a vízügyi ágazat területén a múlt történelméből merítve adjon fogódzott a jelen finanszírozási feltételeinek javítására. Ugyanúgy, mint napjainkban, a dualizmus idején is Magyarország igyekezett felzárkózni a fejlettebb osztrák régiókhoz, amihez jelentős, külföldi tőke járult hozzá. Erre a modern hitelrendszer kibontakozása után volt lehetséges, amivel a jellemző súlyos tőkehiányt enyhíteni lehetett. A közmű-építés pénzügyi története megmutatja számunkra, hogy a nagyirányú fejlesztéseket csak is egy prosperáló, fejlődő gazdaságban valósulnak meg, ahol harmadik szereplőként az állam és az önkormányzatok mellett - hatékony pénzügyi közvetítőrendszer áll rendelkezésre.